Privacy statement

Wij nemen gegevensbescherming en vertrouwelijkheid zeer serieus en houden ons aan de momenteel geldende landelijke en Europese bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. De belangrijkste aspecten van ons gegevensopslagbeleid worden hieronder toegelicht. Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

1. Welke gegevens slaan wij op?
Wij slaan de informatie op die wij van u ontvangen als u bijvoorbeeld meedoet aan wedstrijden of op een andere manier contact met ons opneemt. Het gaat hierbij met name om uw naam, adres en e-mailadres. Door na te gaan welke links u op de website aanklikt, verzamelen wij ook informatie over de zaken waar u belangstelling voor hebt.

2. Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Wij gebruiken uw gegevens voor marktonderzoek en om u per post, e-mail of SMS (indien gewenst) bepaalde informatie toe te sturen.

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
In principe bewaren wij alle gegevens die u ons toezendt zolang u in ons bestand staat. Als u wilt dat wij uw gegevens niet meer gebruiken, zullen wij uw verzoek uiteraard onmiddellijk inwilligen (zie ook punt 5 ).

4. Kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben opgeslagen?
Ja. Op verzoek informeren wij u op elk gewenst moment over de gegevens die wij van u bewaren.

5. Kunt u uw opgeslagen gegevens laten verwijderen?
Ja. U kunt uw gegevens te allen tijde geheel of gedeeltelijk laten verwijderen. Wij zullen uw verzoek dan onmiddellijk inwilligen en u zult per direct geen verdere e-mails of andere uitingen van ons ontvangen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te bewaren. Wij zullen uw gegevens dan niet verwijderen maar blokkeren, zodat ze niet meer kunnen worden gebruikt.

6. Wat zijn cookies en maken wij daar gebruik van?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen als u websites bezoekt. Met de informatie in cookies kunt u makkelijker surfen en worden onze internetpagina’s correct weergegeven. Onze cookies zijn niet bedoeld om u als persoon te identificeren. Door de instellingen van uw browser aan te passen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser.

7. Geven wij uw informatie door aan derden?
Nee, de door u verstrekte gegevens worden door ons niet verkocht, verhuurd of uitgewisseld. Als wij andere bedrijven opdracht geven werkzaamheden voor ons te verrichten (b.v. het verzenden e-mails), verplichten wij deze bedrijven uiteraard uw gegevens te beschermen en deze uitsluitend te gebruiken voor het specifieke doel. Bovendien zijn deze bedrijven verplicht uw gegevens te behandelen in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming en de thans geldende wettelijke bepalingen.

8. Gegevensbeveiliging
Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. Hebt u nog vragen of suggesties, neem dan gerust contact met ons op.